# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی سال 1395 رتبه بندی زمستان 1396
1
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
88
A
 
96
A+
2
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
89
A
 
92
A+