مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Medicinal plants and By-product
آدرس وب سایت نشریه http://jmpb.areeo.ac.ir/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز انجمن علمی گیاهان دارویی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-1399
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jmpb@areeo.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-24
آخرین دوره و شماره دوره 7 - شماره 1 - شهریور 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه