مشخصات نشریه
عنوان نشریه آبزیان دریای خزر
آدرس وب سایت نشریه http://fcsj.areo.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه fcsj@areo.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-24
آخرین دوره و شماره دوره 3 - شماره پاییز 97 - آبان 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه