مشخصات نشریه
عنوان نشریه آفات و بیماری‌های گیاهی
آدرس وب سایت نشریه http://jaenph.areo.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه علمی پژوهشی
شاپا چاپی 1026-5007
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه apenph@iripp.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-24
آخرین دوره و شماره دوره 86 - شماره 2 - اسفند 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه