مشخصات نشریه
عنوان نشریه یافته های تحقیقاتی در بهبود تولیدات گیاهان زراعی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://raicp.areo.ir/
صاحب امتیاز مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 4736-2476
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه raicp@areo.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-24
آخرین دوره و شماره دوره 3 - شماره 1 - شهریور 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت غیر فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه