مشخصات نشریه
عنوان نشریه یافته‌های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی
آدرس وب سایت نشریه http://rafhc.areo.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-4096
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه rafhc@areo.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-24
آخرین دوره و شماره دوره 7 - شماره 2 - بهمن 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه