مشخصات نشریه
عنوان نشریه به نژادی نهال و بذر
آدرس وب سایت نشریه http://spij.areo.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-6954
شاپا الکترونیکی 2228-5059
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه spij@areo.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-24
آخرین دوره و شماره دوره 34 - شماره 2 - شهریور 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه