مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی
آدرس وب سایت نشریه http://anrjq.areo.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه anrjq@areo.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-24
آخرین دوره و شماره دوره 6 - شماره 21 - دی 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه