مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهشنامه گیاهان دانه روغنی ایران
آدرس وب سایت نشریه http://jop.areeo.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ijop@areo.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-24
آخرین دوره و شماره دوره 5 - شماره 2 - اسفند 1395
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت غیر فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه