مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)
آدرس وب سایت نشریه http://wmrj.areo.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1019-9632
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه wmej@areo.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-24
آخرین دوره و شماره دوره 31 - شماره 4 - اسفند 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه