مشخصات نشریه
عنوان نشریه جهاد
آدرس وب سایت نشریه http://jihad.areo.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو ماهنامه
رتبه
شاپا چاپی 1027-992X
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jihad@areo.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-24
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه