مشخصات نشریه
عنوان نشریه تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://ijfrpr.areeo.ac.ir/
صاحب امتیاز موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-0859
شاپا الکترونیکی 2383-1723
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ijfrpr@rifr-ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-24
آخرین دوره و شماره دوره 16 - شماره 2 - اسفند 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه