مشخصات نشریه
عنوان نشریه علوم و فناوری بذر ایران
آدرس وب سایت نشریه http://ijsst.areo.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز انجمن علمی بذر ایران
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی 2322-2646
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه sssi.spcri@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-24
آخرین دوره و شماره دوره 7 - شماره 2 - بهمن 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه