مشخصات نشریه
عنوان نشریه علوم و فنون زنبور عسل ایران
آدرس وب سایت نشریه http://hbsj.areo.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز انجمن علمی زنبور عسل ایران
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2476-6666
شاپا الکترونیکی 2476-6593
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه hbsj@areo.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-24
آخرین دوره و شماره دوره 9 - شماره 17 - بهمن 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه