مشخصات نشریه
عنوان نشریه تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://ijwpr.areeo.ac.ir/
صاحب امتیاز موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-0913
شاپا الکترونیکی 2383-112X
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ijwpr@areeo.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-24
آخرین دوره و شماره دوره 34 - شماره 1 - اردیبهشت 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه