مشخصات نشریه
عنوان نشریه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی
آدرس وب سایت نشریه http://aridse.areo.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2476-4000
شاپا الکترونیکی 2476-4019
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه aridsej@areo.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-24
آخرین دوره و شماره دوره 18 - شماره 68 - تیر 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه