مشخصات نشریه
عنوان نشریه تحقیقات مهندسی سامانه‌ها و مکانیزاسیون کشاورزی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://amsr.areeo.ac.ir/
صاحب امتیاز موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2476-4612
شاپا الکترونیکی 24764620
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه erams@areo.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-24
آخرین دوره و شماره دوره 19 - شماره 71 - دی 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه