مشخصات نشریه
عنوان نشریه فناوری گیاهان دارویی ایران
آدرس وب سایت نشریه http://mpt.areeo.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه mpt@areeo.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-24
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه