مشخصات نشریه
عنوان نشریه مروج
آدرس وب سایت نشریه http://moravej.areo.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه moravej@areo.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-24
آخرین دوره و شماره 154 - اردیبهشت 1395
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه