مشخصات نشریه
عنوان نشریه مهار زیستی در گیاه پزشکی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jbiocontrol.areo.ir/
صاحب امتیاز موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-4223
شاپا الکترونیکی 2423-5148
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jbcpp1390@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-24
آخرین دوره و شماره دوره 5 - شماره 2 - اسفند 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه