مشخصات نشریه
عنوان نشریه مهندسی و مدیریت آبخیز
آدرس وب سایت نشریه http://jwem.areo.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-9300
شاپا الکترونیکی 2223-536X
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه Jwem@scwmri.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-24
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 2 - تیر 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه