مشخصات نشریه
عنوان نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک ( دامپزشکی پژوهش و سازندگی)
آدرس وب سایت نشریه http://vj.areo.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2423-5407
شاپا الکترونیکی 2423-5415
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه vj@areo.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-24
آخرین دوره و شماره دوره 31 - شماره 4 - دی 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه