مشخصات نشریه
عنوان نشریه بوم شناسی و منابع آبی
آدرس وب سایت نشریه http://ewrj.areeo.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
صاحب امتیاز موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
عنوان کوتاه نشریه http://ewrj.areeo.ac.ir/
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1396-05-30
آخرین دوره و شماره دوره 1 - شماره 1 - بهمن 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه