مشخصات نشریه
عنوان نشریه علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی
آدرس وب سایت نشریه http://aistj.areeo.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه aistj@areeo.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1396-05-31
آخرین دوره و شماره دوره 1 - شماره 2 - بهمن 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه