مشخصات نشریه
عنوان نشریه فصلنامه ماهیان دریایی
آدرس وب سایت نشریه http://mfj.areeo.ac.ir/
زبان اصلی
زبان دوم
صاحب امتیاز پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1396-09-20
آخرین دوره و شماره دوره 1 - شماره 2 - مهر 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه