سردبیران محترم نشریات تحت پوشش سامانه مدیریت نشریات کشاورزی سازمان به اطلاع می رساند که مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی با هدف ارتقائ نشریات, طرح ارزیابی دوره ای نشریات سازمان تحقیقات, آموزش و ترویج کشاورزی را بر اساس شاخص های مختلفی  مورد ارزیابی قرار می دهد. خواهشمند است جهت کسب رتبه و امتیاز مناسب نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام لازم را مبذول فرمائید.

 

1-     معرفی مختصری از نشریه با قلم B Nazanin  یا B Mitra و فونت 12 یا 14 که نشان دهنده درجه علمی و مجوز های مربوطه باشد.

2-     اختصاص اولین صفحه در هر شماره به شناسنامه علمی که قابلیت چاپ داشته باشد.

3-     بارگذاری مقالات پربازدید و آخرین مقالات منتشر شده.

4-     فعال کردن قسمت فارسی برای نشریات انگلیسی  و بالعکس.

5-     رفع ایرادات نگارشی در صفحه اول نشریات و اجتناب از درج موارد غیر ضروری و  فونت های رنگی در آن.

6-     تکمیل پروفایل اعضا هیات تحریریه (عکس, ایمیل, رشته,عنوان و تلفن تماس).

7-     تکمیل قسمت های مختلف ساختاری نشریه (عنوان, فهرست مقالات, درج صفحه شناسنامه, درج آرم و لوگو, درج راهنمای تدوین, هدف و چشم انداز, ISSN, درج اسامی هیات تحریریه, راهنماها, اصول اخلاقی).

8-     بارگزاری متن کامل پی دی اف هر مقاله در وب سایت نشریه.

9-     درج تاریخ دریافت و پذیرش, وابستگی سازمانی نویسنده, و پست الکترونیکی نویسنده مسئول در هر مقاله.

10-   بروز بودن و تداوم منظم انتشار نشریه.

11-   درج دقیق پایگاه های نمایه کننده.

12-   رعایت درصد مقالات درون سازمانی, سردبیر, هیات تحریریه, و نویسندگان تکراری (هرچه کمتر امتیاز بالاتر).

13-   داشتن فهرست منابع به زبان انگلیسی.

14-   کوتاه بودن زمان انتظار در دبیرخانه نشریات, داوری و زمان پذیرش مقالات.

15-   دارا بودن شناسه DOI و درج آن در پی دی اف مقالات ( فقط نشریات علمی پژوهشی و علمی ترویجی).

16-   ساختار منسجم مقالات به همراه صفحه آرایی مناسب