سردبیران محترم نشریات تحت پوشش سامانه مدیریت نشریات کشاورزی سازمان به اطلاع می رساند که مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی با هدف ارتقائ نشریات, طرح ارزیابی دوره ای نشریات سازمان تحقیقات, آموزش و ترویج کشاورزی را بر اساس شاخص های مختلفی  مورد ارزیابی قرار می دهد. خواهشمند است جهت کسب رتبه و امتیاز مناسب نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام لازم را مبذول فرمائید.

 

1-     معرفی مختصری از نشریه با قلم B Nazanin  یا B Mitra و فونت 12 یا 14 که نشان دهنده درجه علمی و مجوز های مربوطه باشد.

2-     اختصاص اولین صفحه در هر شماره به شناسنامه علمی یا صفحه آغازین که قابلیت چاپ داشته باشد.

3-     بارگذاری مقالات پربازدید و آخرین مقالات منتشر شده.

4-     فعال کردن قسمت فارسی برای نشریات انگلیسی  و بالعکس.

5-     رفع ایرادات نگارشی در صفحه اول نشریات و اجتناب از درج موارد غیر ضروری و  فونت های رنگی در آن.

6-     تکمیل پروفایل اعضا هیات تحریریه (عکس, ایمیل, رشته,عنوان و تلفن تماس).

7-     رعایت درصد اعضا هیات علمی (حداقل 50 درصد خارج از موسسه یا مرکز مربوطه باشند).

8-     تکمیل تمامی آیتم های سامانه (اصول اخلاقی, راهنمای پذیرش,داوران, تماس و ....).

9-     کسب و درج شاپا فارسی و الکترونیک.

10-   درج مجوزهای کسب شده نشریات (وزارت علوم - ارشاد و یا شورای انتشارات سازمان) با ذکر شماره نامه و تاریخ نامه.

11-   انتشار حداقل 7 مقاله در هر شماره.

12-    تکمیل قسمت های مختلف ساختاری نشریه (عنوان, فهرست مقالات, درج صفحه شناسنامه, درج آرم و لوگو, درج راهنمای تدوین, هدف و چشم انداز, ISSN, درج اسامی هیات                   تحریریه, راهنماها, اصول اخلاقی).

13-    بارگزاری متن کامل پی دی اف هر مقاله در وب سایت نشریه.

14-    درج تاریخ دریافت و پذیرش, وابستگی سازمانی نویسنده, و پست الکترونیکی نویسنده مسئول در هر مقاله.

15-   بروز بودن و تداوم منظم انتشار نشریه.

16-   درج دقیق پایگاه های نمایه کننده.

17-   رعایت درصد مقالات درون سازمانی, سردبیر, هیات تحریریه, و نویسندگان تکراری (هرچه کمتر امتیاز بالاتر).

18-   داشتن فهرست منابع به زبان انگلیسی.

19-   کوتاه بودن زمان انتظار در دبیرخانه نشریات, داوری و زمان پذیرش مقالات.

20-   دارا بودن شناسه DOI و درج آن در پی دی اف مقالات ( فقط نشریات علمی پژوهشی و علمی ترویجی).

21-   ساختار منسجم مقالات به همراه صفحه آرایی مناسب.

22-   تکمیل آرشیو.