مشخصات نشریه
عنوان نشریه تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://ijrfpbgr.areeo.ac.ir/
صاحب امتیاز موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-0891
شاپا الکترونیکی 2383-1448
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ijrfpbgr@rifr-ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-24
آخرین دوره و شماره دوره 26 - شماره 2 - دی 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه