مشخصات نشریه
عنوان نشریه رستنیها
آدرس وب سایت نشریه http://rostaniha.areo.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1608-4306
شاپا الکترونیکی 2423-6608
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه botany@areo.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-24
آخرین دوره و شماره دوره 19 - شماره 2 - آذر 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه