مشخصات نشریه
عنوان نشریه زیست شناسی خاک
آدرس وب سایت نشریه http://sbj.areo.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2345-2536
شاپا الکترونیکی 2423-6055
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jsb@areo.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-24
آخرین دوره و شماره دوره 6 - شماره 2 - اسفند 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه