مشخصات نشریه
عنوان نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران
آدرس وب سایت نشریه http://jesi.areeo.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز انجمن حشره شناسی ایران
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 0259-9996
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه info@j-esi.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-24
آخرین دوره و شماره دوره 38 - شماره 3 - آذر 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه