مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش های کاربردی زراعی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://aj.areo.ir/
صاحب امتیاز مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2423-5423
شاپا الکترونیکی 2423-5431
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه RAAJ@areeo.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-24
آخرین دوره و شماره دوره 31 - شماره 4 - دی 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه